Hout- en marmerimitaties

Leo Scholten beheerst alle facetten van het imitatieschilderen van materialen zoals marmer, houtsoorten en gesteenten. Ook het verfijnd patineren hoort daarbij. Deze kennis en vaardigheid is onmisbaar bij het herkennen, conserveren en zonodig restaureren van oude decoratieve afwerkingen.

Planmatig onderhoud is de beste garantie voor de langdurige instandhouding van een monument….

De conservering en het herstel van de kleurige afwerking van een monument hangt nauw samen met het onderhoud van het monument zelf. Planmatig onderhoud zorgt voor behoud van het gehele ensemble en, niet onbelangrijk, beheersbare kosten.

Vergulden is het bedekken van een voorwerp met een laagje goud..

Leo Scholten beheerst alle variaties van dit arbeidsintensieve ambacht, dat reeds in verscheidene antieke beschavingen werd toegepast.

Muurschilderingen en secco’s conserveren

Leo Scholten is gespecialiseerd in het conserveren van muurschilderingen en secco’s. Deze worden op vakkundige wijze geconserveerd c.q. gerestaureerd, zodat de verdere achteruitgang van deze schilderingen wordt voorkomen.

Restaureren is een vak apart….

Er zijn maar weinig mensen in Nederland die de kennis en liefde voor dit vak hebben en op een goede en verantwoorde manier schilderingen of schilderijen kunnen restaureren.

Vrijleggen van muurschilderingen

De frescotechniek bestaat uit schilderen op een vochtig medium, zoals nog nat pleisterwerk. In tegenstelling tot het schilderen in fresco wordt schilderen in secco (muurschildering) op droog pleisterwerk gedaan. Het verschil tussen deze twee technieken is dat bij de frescotechniek het verse pleisterwerk de pigmenten van de schildering bindt terwijl het droogt en uithardt, terwijl de verf bij de muurschildering in de seccotechniek op het pleisterwerk blijft liggen. De frescoschildering wordt als het ware een deel van het muuroppervlak, er ontstaat eigenlijk een schildering in de toplaag van de pleisterlaag in plaats van er op. De frescotechniek leidt hierdoor tot een zeer duurzaam kunstwerk. Zelfs als de muur gebreken vertoont, kan de schildering vaak nog worden gered of deels gereconstrueerd. Bij muurschilderingen in de seccotechniek is dit moeilijker.Tijdens en na de reformatie werden muurschilderingen en fresco’s in kerken vaak van een witte kalklaag voorzien. Onder deze kalklaag zit vaak nog de geheel of gedeeltelijke onbeschadigde fresco of muurschildering. Deze schilderingen kunnen voorzichtig weer worden blootgelegd. Leo Scholten bv is gespecialiseerd in het blootleggen van deze schilderingen c.q. fresco’s en kan deze vakkundig restaureren c.q. conserveren, zodat het teloor gaan van deze schilderingen tegengehouden wordt. Overigens kent Nederland slechts één schildering in frescotechniek, de beschildering in de kerk van Houthem St. Gerlach.

Website Realisatie: A!tention