Hout- en marmerimitaties

Leo Scholten beheerst alle facetten van het imitatieschilderen van materialen zoals marmer, houtsoorten en gesteenten. Ook het verfijnd patineren hoort daarbij. Deze kennis en vaardigheid is onmisbaar bij het herkennen, conserveren en zonodig restaureren van oude decoratieve afwerkingen.

Planmatig onderhoud is de beste garantie voor de langdurige instandhouding van een monument….

De conservering en het herstel van de kleurige afwerking van een monument hangt nauw samen met het onderhoud van het monument zelf. Planmatig onderhoud zorgt voor behoud van het gehele ensemble en, niet onbelangrijk, beheersbare kosten.

Vergulden is het bedekken van een voorwerp met een laagje goud..

Leo Scholten beheerst alle variaties van dit arbeidsintensieve ambacht, dat reeds in verscheidene antieke beschavingen werd toegepast.

Muurschilderingen en secco’s conserveren

Leo Scholten is gespecialiseerd in het conserveren van muurschilderingen en secco’s. Deze worden op vakkundige wijze geconserveerd c.q. gerestaureerd, zodat de verdere achteruitgang van deze schilderingen wordt voorkomen.

Restaureren is een vak apart….

Er zijn maar weinig mensen in Nederland die de kennis en liefde voor dit vak hebben en op een goede en verantwoorde manier schilderingen of schilderijen kunnen restaureren.

Onderhoudsschilderwerk

Onderhoud is het in goede staat brengen en houden van uw monument. Planmatig onderhoud is de beste garantie voor een langdurige instandhouding van een monument. Uw monument blijft bouwfysisch ‘op orde’ als u regelmatig onderhoud pleegt. Uitstel van onderhoudswerkzaamheden leidt tot sneller verval en maakt dat ingrijpend herstel eerder noodzakelijk is en de kosten substantieel stijgen. De overheid wil planmatig onderhoud van monumenten door eigenaren stimuleren, hiervoor bestaan er verschillende financiële tegemoetkomingen. Bent u van plan ambachtelijk onderhoudsschilderwerk aan uw monument te plegen? Wij helpen u graag.

Website Realisatie: A!tention